Wędkujemy

Jak łowić ryby na Bałtyku? Wędkarstwo morskie rekreacyjne

Kwestie wędkowania w Bałtyku reguluje ustawa o rybołówstwie morskim (Dz.U. 2020 r., poz. 277 ze zm.) i akty wykonawcze do niej.

Dla amatorów wędkarstwa morskiego obowiązkową lekturę stanowi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1357).

Warto się z nim zapoznać, żeby nie zapłacić mandatu.
 

Jak się przygotować do łowienia w morzu?

Jeśli nie organizujesz zawodów sportowych, ani nie jesteś armatorem statków, a osobą fizyczną, to nie musisz mieć zezwolenia na połów. Karta wędkarska też nie jest potrzebna.

Musisz jedynie wnieść opłatę za prowadzenie połowów. I pamiętać, by zabrać ze sobą dowód opłaty oraz dokument tożsamości.

Ważne! Okres płatności liczy się od dnia wniesienia opłaty.

Pieniądze wpłacasz na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego
NBP O/Gdańsk
60 1010 1140 0003 5822 3100 0000

W tytule przelewu trzeba podać: ”za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na okres... (tydzień/miesiąc/rok)” oraz „Imię i Nazwisko”

Stawki opłat:

  • 7 zł za tygodniowy okres połowów,
  • 11 zł za miesięczny okres połowów,
  • 42 zł za 12-miesięczny okres połowów,
  • 32 zł za 12-miesięcznego okres połowów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Ważne! Nie wolno stosować do połowów rekreacyjnych narzędzi połowowych wykorzystywanych do rybołówstwa komercyjnego. Nie wolno też sprzedawać złowionych ryb, ale możesz je nieodpłatnie przekazać placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego.

Zasady wędkowania morskiego

Nie możesz wędkować ze znaków nawigacyjnych, mostów lub pomostów pływających. Nie wolno także łowić wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od 15 września do ostatniego dnia lutego:

  1. w godzinach od 17.00 do 7.00;
  2. metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, czyli metodą spinningową;
  3. wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu, co oznacza po prostu zakaz spinningowania.

Możesz wędkować z brzegu, z lodu, ze statku lub innego dopuszczonego urządzenia pływającego. Liczba wędek, na które możesz łowić, jest analogiczna jak na śródlądziu. Nie można używać sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb oraz metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb. Jest zakaz połowu w odległości mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.

Jeśli chodzi o wędki, haczyki, uzbrojenie przynęt itp., warto zwrócić uwagę na regulacje dotyczące połowu płastug i śledzi. W przypadku płastug dopuszcza się zakończenie linki dwoma przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm, przy połowie zaś śledzi pięcioma przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm (tzw. choinka).

W czasie połowów dorszy z kutra dopuszcza się zakończenie linki:

  1. sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż trzech ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, oraz
  2. przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą, lub
  3. dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.

Można stosować zarówno przynęty sztuczne, jak i naturalne, z wyjątkiem prowadzenia połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego, gdzie dopuszcza się holowanie przynęt (trolling), ale z wyłączeniem żywej ryby.

Jakie ryby Bałtyku możesz złowić?

Fauna Bałtyku jest wyjątkowo różnorodna. Znajdziesz tu zarówno typowe gatunki słonowodne, słodkowodne, jak i dwuśrodowiskowe. Możesz złowić np.: węgorze, leszcze, okonie, łososie, płocie, sandacze, trocie, belony, stornie, makrele, dorsze, flądry, śledzie.

Jeśli chodzi o przynęty, ryby bałtyckie szczególnie lubią rosówki, czerwone robaki, filety z ryb czy świeżo złowione szprotki. Miejsce na połów powinno być odosobnione. Na dobre branie możesz liczyć w pobliżu ujścia rzek i w miejscu połączenia morza z jeziorami. Niezależnie od metody połowu (z brzegu, z morza), wybieraj sprzęt odporny na działanie morskiej soli, a dodatkowo po każdorazowym użyciu umyj go ciepłą, czystą wodą. 

Ciasteczka
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej