Obszary połowów i okresy ochronne

Okresy ochronne najpopularniejszych ryb bałtyckich

Okresy ochronne są ustalane co roku, więc w kolejnych latach ograniczenia mogą być większe lub mniejsze*. W 2020 roku od 4 czerwca do 31 sierpnia w południowej części Bałtyku obowiązywał całkowity zakaz jakichkolwiek połowów, w tym ryb pelagicznych (np. śledzi).

Okres ochronny dorszy w tym roku obowiązywał w naszej części Bałtyku w sumie od początku maja do końca sierpnia. 
Dla łososi i troci okres ochronny trwa w sumie od połowy września do końca grudnia. 

Sandacze były pod ochroną w sumie od 25 marca do 10 czerwca. Okres ochronny jesiotra ostronosego trwa cały rok.

Węgorze chronimy od początku listopada do końca stycznia. Dla siei okres ochronny obowiązywał w styczniu i będzie trwał jeszcze od 1 do 31 grudnia, ale dla zachodnich wód wewnętrznych od 20 października do 15 grudnia. 

Szczupaki były pod ochroną od początku stycznia do końca kwietnia. Okres ochronny storni trwał od połowy lutego do połowy maja, a dla turbotów – od początku czerwca do końca lipca.

Warto znać okresy ochronne ryb. W tym czasie w sklepach kupimy najczęściej albo ryby z Bałtyku mrożone, albo z łowisk dalekomorskich. Jedynie nad morzem mamy szansę na świeżą rybę, pochodzącą z połowów przybrzeżnych.

*Wszystkie kwestie reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 2019 poz. 1701.

Obszary połowów 

Bałtyk ze względu na łowiska podzielony jest na podobszary. Bałtyk południowy, czyli nasza linia brzegowa, oznaczone są numerami: 24 (Zatoka Pomorska do Bornholmu) oraz 25 (od Zatoki Pomorskiej do Władysławowa) i 26 (Zatoka Gdańska).

Mapa Morza Bałtyckiego ukazująca podziały na cieśniny Bełt, Sund oraz Bałtyk (źródło: http://www.fao.org/fishery/area/Area27/en)

Ciasteczka
Ciasteczka

W celu poprawy działania strony korzystamy z ciasteczek. Zakładamy, że Ci to nie przeszkadza. Jeśli przeszkadza, opuść naszą stronę.

Więcej